Gollapudi Srinivas Award

Year Won By Film
1998
Leslie Carvalho
The Out House(English)
1999
Shyamaprasad
Agni Sakshi(Malayalam)
2000
Manju Borah
Baibhab(Assamese)
2001
Subrata Sen
Ek Je Ache Kanya(Bengali)
2002
Janaki Vishwanathan
Kutty(Tamil)
2003
Ram Madhvani
Let's Talk(English)
2004
Anup Kurian
Manasarovar(English)
2005
Shonali Bose
Amu(English)
2006
Indraganti Mohan Krishna
Grahanam(Telugu)
2007
Rajnesh Domalpalli
Vanaja(Telugu)
2008
Aamir Khan
Taare Zameen Par(Hindi)
2009
Paresh Mokashi
Harishchandrachi Factory(Marathi)
2010
Amit Rai
Road to Sangam (Hindi)
2011
Anusha Rizvi
Peepli Live(Hindi)
2012
Madhav Ramadasan
Melvilasom (Malayalam)
2013
Kamal K. M.
I.D. (Hindi)
2014
Gyan Correa
The Good Road (Gujarati)
2015
Sanjeev Gupta
Q (Hindi)
2016
Jayaprakash
Lens (English)
2017
Hemanth Rao
Godhi Banna Sadharana Mykattu (Kannada)